VIDEOS 360º

Viu l’experiència d’estar embarcat en vaixells pesquers per descobrir com es pesca i subhasta el peix a Catalunya.
L’activitat es desenvolupa mitjançant la tecnologia de realitat virtual, amb ulleres que projecten vídeos en 360º i compten amb giroscopi i pantalla incorporada, per a donar la sensació d’immersió total.

Els participants coneixeran les pesqueres de palangre, arrossegament, cèrcol o teranyina per al peix blau i les arts menors, com el tresmall; a més d’endinsar-se en les subhastes de peix blau i de peix blanc i marisc.

A continuació us mostrem quins sistemes de pesca es poden visionar amb les ulleres 360º:

Encerclament

Es tracta d’una pesca nocturna que aprofita l’atracció que sent el peix blau (sardina i seitó) per la llum, per això es pesca de nit. Surten a pescar dues embarcacions, una gran, anomenada teranyina i una altra de més petita, anomenada bot de llums. Primer surt la que du el llum, la qual no s’atura fins al lloc de calar. Un cop atreta la mola de sardina, seitó o calamar, la teranyina encercla la mola de peix i després s’estiren els caps de corda fent que la teranyina es converteixi en una bossa, com un salabret gegantí.

Palangre

Consisteix en un fil principal d’un centenar de metres de llarg al qual van subjectes fils més prims que porten un ham, on hi posen sardines, com a esquer. Cada un dels extrems de la mare, anomenat cap del palangre, va unit a un calament vertical, dotat d’un llast a la part que va al fons i d’una boia de flotació, amb una banderola per assenyalar on està calat l’ormeig. A la pesca de palangre es prenen mesures per evitar la captura accidental d’aus.

Arrossegament

L’art del Bou és un tipus de pesca d’arrossegament que consta de dues portes la funció de les quals és mantenir la boca de la xarxa, en forma d’embut, oberta de forma horitzontal mentre s’arrossega la xarxa pel fons marí. Per mantenir la xarxa oberta a nivell vertical es situen pesos en forma de rodets al fons i flotadors a la superfície. Aquesta xarxa és arrossegada per una embarcació de gran potència amb la qual es capturen: gambes, escamarlans, maires, lluços, rogers, besucs…

Pesca Artesanal

La pesca artesanal és un tipus d’activitat pesquera que utilitza tècniques tradicionals. La practiquen petits vaixells en zones costaneres a no més de 10 milles de distància, dins del que es diu mar territorial. En l’actualitat s’intenta promoure aquest sistema d’activitat pesquera, ja que inclou únicament mètodes no destructius i selectius per a la seva execució. Per aquest tipus de pesca es fan servir diferents arts com els cadups, soltes, nanses, xarxes, tresmall, …

Subhasta de Peix

Una subhasta és una venda organitzada d’un producte basat en la competència directa, i generalment pública, és a dir, a aquell comprador (postor) que pagui la major quantitat de diners o de béns a canvi del producte. El bé subhastat s’adjudica al postor que més diners hagi ofert per ell. S’inicia amb un preu determinat i que el subhastador va baixant per etapes. Guanya el postor que primer accepta un preu. A la subhasta del peix hi trobem productes de proximitat, i ofereix serveis als pescadors.

Descarrega't la fitxa dels Videos 360º