I Congrés de Pesca Sostenible

17-19 septembre | Lloret de Mar

La motivació del congrés sorgeix de l’experiència obtinguda en el processos que surten de la base i van cap a munt, d’escoltar i ésser partícips tots.

El sector de la pesca sostenible ha sigut escoltat i ha pogut participar activament en la identificació i en el consens de les necessitats comunes del sector, petit en volum de captures però gran en valors socioeconòmics i culturals.

Aquestes demandes, detectades al llarg del Congrés, pretenen desenvolupar diverses mesures per millorar el seu ofici de pescadors artesanals com per exemple obtenir un major valor del peix capturat amb criteris de sostenibilitat i responsabilitat amb el medi, o elaborant un Pla de rescat dels caladors del Mediterrani a través del repartiment de la quota de la tonyina, o també el segell de qualitat vinculat a indicadors de sostenibilitat i un certificat de pescador sostenible. Es manifesten compromesos amb el medi ambient i tenen ganes d’implementar mesures que facin més sostenible la seva activitat, tot i que veuen la necessitat de que s’elabori un estudi de l’impacte que suposa el tractament de les aigües, segons la normativa actual, envers el medi marí en general i les poblacions de peixos en particular.

Fruït de la xarxa teixida entre ells durant el Congrés, presenten MedArtNet España, una Associació que pretén recollir, representar i defensar les necessitats conjuntes del sector dels pescadors d’arts menors. Un sector compromès amb la sostenibilitat i que des de sempre treballa en mesures per preservar el recurs públic del Mar.